T R A V E L
Valentine's Day
Commerce, Texas
gelatin silver photograph
2004
r e t u r n  t o  p o r t f o l i o s
c o n t a c t   w i l l
all images ©  will michels photography
t h i s  w a s  m a d e   b y   w i l l